Процедури

Процедура № 5365 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 03.06.2021
Втора дата
Начална цена 38,855.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2121 на 03.06.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2121
Дървесен вид бк, гбр, яв
Едра 398 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
Технологична 111 куб.м.
За огрев 628 куб.м.
ОЗМ 118 куб.м.
Всичко 1295 куб.м.