Процедура № 5369 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара Загора 07.06.2021 5,593.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
215126 бл ; цр ; 0 куб.м. 9 куб.м. 1 куб.м. 68 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 238 куб.м.