Процедура № 5372 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 08.06.2021 24,210.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс
Предмет Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив - „Осветление” 6358дка

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКМ Обект 2/2021 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.

Документи