Процедури

Процедура № 5372 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 08.06.2021
Втора дата
Начална цена 24,210.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив - „Осветление” 6358дка

Данни за дървесината

Обект/и № ЛКМ Обект 2/2021
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.

Документи