Процедури

Процедура № 5374 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 08.06.2021
Втора дата
Начална цена 23,382.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2113
Дървесен вид бл, цр
Едра 47 куб.м.
Средна 166 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 62 куб.м.
За огрев 715 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 992 куб.м.