Процедури

Процедура № 5381 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 15.06.2021
Втора дата
Начална цена 10,743.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", в обекти №2131 и №2132

Данни за дървесината

Обект/и № 2131 и 2132
Дървесен вид чб, бб
Едра 126 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 126 куб.м.