Процедури

Процедура № 5382 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 15.06.2021
Втора дата
Начална цена 3,746.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", в обект №2133

Данни за дървесината

Обект/и № 2133
Дървесен вид чб
Едра 44 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 44 куб.м.