Процедури

Процедура № 5387 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 17.06.2021
Втора дата
Начална цена 157,487.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2123-1 и 2124-1 на 17.06.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2123-1; 2124-1
Дървесен вид см, бб, бк
Едра 858 куб.м.
Средна 604 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 53 куб.м.
За огрев 48 куб.м.
ОЗМ 83 куб.м.
Всичко 1661 куб.м.