Процедури

Процедура № 5388 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 18.06.2021
Втора дата
Начална цена 16,291.62 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2110
Дървесен вид гбр, трп, бк, здб, чрш
Едра 3 куб.м.
Средна 41 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 338 куб.м.
За огрев 241 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Всичко 627 куб.м.