Процедури

Процедура № 5390 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 04.06.2021
Втора дата
Начална цена 38,185.26 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2115, подотдел 139 "ж", 139 "з", 140 "б", 140 "з", 1002 "а", 1002 "л".

Данни за дървесината

Обект/и № 2115
Дървесен вид игл,шир
Едра 20 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 597 куб.м.
За огрев 881 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1563 куб.м.