Процедури

Процедура № 5393 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 28.06.2021
Втора дата
Начална цена 6,612.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213133 на 28.06.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213133
Дървесен вид здб, гбр, бл, цр
Едра 5 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 97 куб.м.
За огрев 149 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Всичко 271 куб.м.