Процедури

Процедура № 5394 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 28.06.2021
Втора дата
Начална цена 800.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213133 на 28.06.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213133
Дървесен вид здб
Едра 5 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 10 куб.м.