Процедури

Процедура № 5401 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 29.06.2021
Втора дата
Начална цена 127,639.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад от обек №215123-1 на територията на ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и № 215123-1
Дървесен вид чб, бб, ак, брс, кдб
Едра 63 куб.м.
Средна 765 куб.м.
Дребна 35 куб.м.
Технологична 922 куб.м.
За огрев 405 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2190 куб.м.