Процедура № 5401 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара Загора 29.06.2021 127,639.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад от обек №215123-1 на територията на ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
215123-1 чб, бб, ак, брс, кдб 63 куб.м. 765 куб.м. 35 куб.м. 922 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 2190 куб.м.