Процедури

Процедура № 5402 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 29.06.2021
Втора дата
Начална цена 132,784.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад от обек №215124-1 на територията на ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и № 215124-1
Дървесен вид чб, ак, цр,
Едра 24 куб.м.
Средна 870 куб.м.
Дребна 31 куб.м.
Технологична 945 куб.м.
За огрев 443 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2313 куб.м.