Процедура № 5402 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара Загора 29.06.2021 132,784.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад от обек №215124-1 на територията на ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
215124-1 чб, ак, цр, 24 куб.м. 870 куб.м. 31 куб.м. 945 куб.м. 443 куб.м. 0 куб.м. 2313 куб.м.