Процедури

Процедура № 5404 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 18.06.2021
Втора дата
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Покана до определени лица по чл.191 на глава двадесет и шеста от Закона за обществените
Предмет „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП ДГС Айтос - за срок от 12 месеца“ 3000 лв без ДДС дата-18.06.2021г.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.