Процедури

Процедура № 5407 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 02.07.2021
Втора дата
Начална цена 6,056.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2128.

Данни за дървесината

Обект/и № 2128
Дървесен вид бб,чб,чдб,кгбр
Едра 30 куб.м.
Средна 170 куб.м.
Дребна 29 куб.м.
Технологична 222 куб.м.
За огрев 13 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 265 куб.м.