Процедура № 5408 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Ивайловград 01.07.2021 216,356.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2104-1;2105-1; 2109-1;2111-1; 2115-1; 2117-1;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2104-1;2105-1; 2109-1;2111-1; 2115-1; 2117-1; бл;здб;кгбр;цр;мждр;чб; 22 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3095 куб.м. 0 куб.м. 3134 куб.м.