Процедура № 5409 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Ивайловград 01.07.2021 169,063.50 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти № 2104; 2105;2109; 2111; 2115; 2117;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2104; 2105;2109; 2111; 2115; 2117; бл;здб;кгбр;цр;мждр;чб; 22 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6229 куб.м. 0 куб.м. 6268 куб.м.