Процедури

Процедура № 5411 на ДГС Свиленград

Процедура № 5411 на ДГС Свиленград от 29.06.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 29.06.2021
Втора дата
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва и др. за нуждите на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.