Процедури

Процедура № 5412 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 01.07.2021
Втора дата
Начална цена 8,872.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2131 на 01.07.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2131
Дървесен вид гбр, здб, цр, бл
Едра 9 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 79 куб.м.
За огрев 200 куб.м.
ОЗМ 31 куб.м.
Всичко 339 куб.м.