Процедури

Процедура № 5413 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 01.07.2021
Втора дата
Начална цена 17,733.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2131-1 на 01.07.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2131-1
Дървесен вид гбр, здб, цр, бл
Едра 9 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 79 куб.м.
За огрев 100 куб.м.
ОЗМ 31 куб.м.
Всичко 239 куб.м.