Процедури

Процедура № 5417 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 05.07.2021
Втора дата
Начална цена 48,259.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2129-1 на 05.07.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2129-1
Дървесен вид бб,здгл,здб,гбр,бк,чб
Едра 107 куб.м.
Средна 244 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 97 куб.м.
За огрев 172 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Всичко 644 куб.м.