Процедури

Процедура № 5423 на ДЛС Тополовград

Процедура № 5423 на ДЛС Тополовград от 14.07.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 14.07.2021
Втора дата
Начална цена 2,722.55 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", в обект №2134

Данни за дървесината

Обект/и № 2134
Дървесен вид чб
Едра 24.23 куб.м.
Средна 9.75 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 33.98 куб.м.