Процедура № 5425 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 5425 на ДГС Мъглиж от 12.07.2021 е прекратена!
ДГС Мъглиж 12.07.2021 4,160.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213121 и 213130 на 12.07.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
213121, 213130 бк,здб 33 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 52 куб.м.