Процедури

Процедура № 5425 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5425 на ДГС Мъглиж от 12.07.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 12.07.2021
Втора дата
Начална цена 4,160.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213121 и 213130 на 12.07.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213121, 213130
Дървесен вид бк,здб
Едра 33 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 52 куб.м.