Процедури

Процедура № 5428 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 02.07.2021
Втора дата
Начална цена 521.24 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Документация за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДГС Айтос, чрез Договаряне на 02.07.2021г. - пакет 2125-12

Данни за дървесината

Обект/и № 2125-12
Дървесен вид чб
Едра 6.28 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6.28 куб.м.