Процедури

Процедура № 5429 на ДГС Свиленград

Процедура № 5429 на ДГС Свиленград от 09.07.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 09.07.2021
Втора дата
Начална цена 15,741.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата пряко договаряне
Предмет Косене на пасища и горскоплодни култури с обща площ 1049.40 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.