Процедури

Процедура № 5430 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 01.08.2021
Втора дата
Начална цена 17,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Доставка чрез закупуване на овес на зърно,за подхранване на дивеча,за нуждите на ТП"ДЛС Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.