Процедура № 5430 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 01.08.2021 17,500.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет Доставка чрез закупуване на овес на зърно,за подхранване на дивеча,за нуждите на ТП"ДЛС Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.