Процедури

Процедура № 5431 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 15.07.2021
Втора дата
Начална цена 111,040.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 21121, 21122, 21131, 21132
Дървесен вид чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, кл
Едра 26 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 74 куб.м.
За огрев 2342 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2459 куб.м.