Процедури

Процедура № 5433 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 19.07.2021
Втора дата
Начална цена 23,805.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2116, подотдели 399"к", 400 "и", 400 "з", на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2116
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 424 куб.м.
За огрев 589 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1013 куб.м.