Процедура № 5436 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Мъглиж 21.07.2021 13,927.44 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс Механизирана почвоподготовка, ръчна почвоподготовка, механизирано отваряне на дупки с багер или свредел

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.