Процедури

Процедура № 5438 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5438 на ДГС Мъглиж от 21.07.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 21.07.2021
Втора дата
Начална цена 16,785.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добито количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213130 I на 21.07.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213130 I
Дървесен вид здб, гбр, бк
Едра 0 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 78 куб.м.
За огрев 148.5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 238.5 куб.м.