Процедура № 5438 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 5438 на ДГС Мъглиж от 21.07.2021 е прекратена!
ДГС Мъглиж 21.07.2021 16,785.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добито количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213130 I на 21.07.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
213130 I здб, гбр, бк 0 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 78 куб.м. 148.5 куб.м. 0 куб.м. 238.5 куб.м.