Процедури

Процедура № 5440 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 21.07.2021
Втора дата
Начална цена 30,588.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2135 на 21.07.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2135
Дървесен вид здб, гбр, бк, бб,
Едра 12 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 346 куб.м.
За огрев 488 куб.м.
ОЗМ 28 куб.м.
Всичко 897 куб.м.