Процедури

Процедура № 5452 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 23.07.2021
Втора дата
Начална цена 107,040.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2126№2127,№2128 и №2129
Дървесен вид бб,чб,см,бк,гбр
Едра 629 куб.м.
Средна 547 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
Технологична 844 куб.м.
За огрев 841 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2888 куб.м.