Процедури

Процедура № 5455 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5455 на ДГС Мъглиж от 26.07.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 26.07.2021
Втора дата
Начална цена 2,450.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213129 на 26.07.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213129
Дървесен вид чб
Едра 14 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 31 куб.м.