Процедури

Процедура № 5457 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5457 на ДГС Мъглиж от 11.08.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 11.08.2021
Втора дата
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Мъглиж“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.