Процедури

Процедура № 5459 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 16.07.2021
Втора дата
Начална цена 19,608.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 16.07.2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2111-03/2115-06
Дървесен вид избк,гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 0.6 куб.м.
Технологична 27.6 куб.м.
За огрев 269.5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 297.1 куб.м.