Процедури

Процедура № 5462 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 30.07.2021
Втора дата
Начална цена 11,829.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2118
Дървесен вид чб, здб, цр, пбрс, мжд, срлп
Едра 33 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 272 куб.м.
За огрев 20 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 336 куб.м.