Процедури

Процедура № 5463 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 29.07.2021
Втора дата
Начална цена 1,098.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2119
Дървесен вид бл, цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 46 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 46 куб.м.