Процедури

Процедура № 5464 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 02.08.2021
Втора дата
Начална цена 36,714.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитрвоград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2117
Дървесен вид чб
Едра 72 куб.м.
Средна 54 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 960 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1086 куб.м.