Процедури

Процедура № 5466 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 04.08.2021
Втора дата
Начална цена 196,880.71 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2123-1,№2123-2,№2124-1,№2125-1 и №2125-2
Дървесен вид бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп
Едра 789 куб.м.
Средна 73 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 773.77 куб.м.
За огрев 693.1 куб.м.
ОЗМ 308.13 куб.м.
Всичко 2638 куб.м.