Процедура № 5468 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5468 на ДГС Стара Загора от 20.07.2021 е прекратена!
ДГС Стара Загора 20.07.2021 18,480.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №215129 отдели 107е; 107л

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
215129 цр, здб, срлп, мждр, кгбр, бк 18 куб.м. 52 куб.м. 2 куб.м. 216 куб.м. 498 куб.м. 0 куб.м. 786 куб.м.