Процедури

Процедура № 5468 на ДГС Стара Загора

Процедура № 5468 на ДГС Стара Загора от 20.07.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 20.07.2021
Втора дата
Начална цена 18,480.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №215129 отдели 107е; 107л

Данни за дървесината

Обект/и № 215129
Дървесен вид цр, здб, срлп, мждр, кгбр, бк
Едра 18 куб.м.
Средна 52 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 216 куб.м.
За огрев 498 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 786 куб.м.