Процедури

Процедура № 5469 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5469 на ДГС Мъглиж от 11.08.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 11.08.2021
Втора дата
Начална цена 4,478.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213121, 213130 и 213133 на 11.08.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213121,213130,213133
Дървесен вид бк,здб
Едра 38 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 62 куб.м.