Процедури

Процедура № 5472 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 20.07.2021
Втора дата
Начална цена 20,182.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12108, подотдел 1197 "б"

Данни за дървесината

Обект/и № 12108
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 360 куб.м.
За огрев 541 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 901 куб.м.