Процедури

Процедура № 5476 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 11.08.2021
Втора дата
Начална цена 107,953.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 214105, 214106, 214120, 214129, 214131
Дървесен вид здб, бк, гбр, мжд, чб, бб, см, здгл, елст, цр
Едра 12 куб.м.
Средна 253 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
Технологична 433 куб.м.
За огрев 862 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1581 куб.м.