Процедура № 5477 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Ивайловград 10.08.2021 124,931.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2104-1;2105-1; 2109-1;2118-1; 2124-1;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2104-1, 2105-1, 2109-1, 2118-1, 2124-1 бл; кгбр; мждр; здб; гбр; цр; 8 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1784 куб.м. 0 куб.м. 1807 куб.м.