Процедура № 5481 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Ивайловград 10.08.2021 199,416.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с тайно наддаване Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год. обекти: 2115; 2117; 2121; 2122; 2123

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2115; 2117; 2121; 2122; 2123 бл; кгбр; мждр; здб; цр; гбр; кдб; чб; бб 116 куб.м. 180 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 5058 куб.м. 0 куб.м. 5355 куб.м.