Процедури

Процедура № 5483 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 26.07.2021
Втора дата
Начална цена 24,908.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12104, подотдел 1168 "д", 1169 "а", 1170 "а"

Данни за дървесината

Обект/и № 12104
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 444 куб.м.
За огрев 668 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1112 куб.м.