Процедури

Процедура № 5487 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 13.08.2021
Втора дата
Начална цена 10,573.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добито количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213130 II на 13.08.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213130 II
Дървесен вид здб, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 73 куб.м.
За огрев 77 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 150 куб.м.