Процедури

Процедура № 5488 на ДГС Карнобат

Процедура № 5488 на ДГС Карнобат от 13.08.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 13.08.2021
Втора дата
Начална цена 28,523.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Tърг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина обособена в Позиция № 1 от обекти/пакети № 2110-4, 2003-7, 2105-12, 2012-14, 2114-5, 2115-5 от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат"

Данни за дървесината

Обект/и № № 2110-4, 2003-7, 2105-12, 2012-14, 2114-5, 2115-5
Дървесен вид игл,шир
Едра 0 куб.м.
Средна 59 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 391.65 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 450.65 куб.м.