Процедура № 5496 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Нова Загора 26.08.2021 46,308.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Възлагане на комплекс от лесокултурни дейности в горски територии в обособен Обект № 2-2021 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.