Процедури

Процедура № 5498 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 17.08.2021
Втора дата
Начална цена 39,960.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2114
Дървесен вид бл, цр, кгбр, мжд
Едра 28 куб.м.
Средна 276 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 94 куб.м.
За огрев 1296 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1701 куб.м.