Процедура № 5498 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 17.08.2021 39,960.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2114 бл, цр, кгбр, мжд 28 куб.м. 276 куб.м. 7 куб.м. 94 куб.м. 1296 куб.м. 0 куб.м. 1701 куб.м.